Etäkurssit

SAARISTOLAIVURI (Merenkulku 1) 39h – etä!
4.19.9.2021 la – su klo 10–16 (la), klo 10–15.15 (su)
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2021
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi

Maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi opastaa turvalliseen vesillä liikkumiseen saaristo-olosuhteissa merikarttaa, kompassia ja merimaisemaa käyttäen, meriteiden sääntöjen tuntemukseen sekä menettelyyn hätätilanteissa. Saat valmiudet valtakunnallinen Saaristolaivurin tutkinnon suorittamiseen (esim. 23.9.2021). Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,- +materiaalit

Ilmoittaudu tästä!

Nyt sinulla on mahdollisuus syyslukukauden aikana suorittaa sekä Saaristolaivuri- että Rannikkolaivuritutkinto syksyn aikana etäopiskellen vaikka mökiltä käsin! Jokainen tunti toteutetaan opettajan johdolla.

RANNIKKOLAIVURI (Merenkulku 2) 39h- etä!
21.31.10.2021
Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2021
Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi

Kurssipäivät: 21.10. to klo 17–20.15, 23.10. la klo 10–16, 24.10. su klo 10–15.15, 28.–29.10. to-pe klo 16.30–20.30, 30.10. la klo 10–16, 31.10. su klo 10–15.15

Kurssi valmistaa Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkintoon. Syvennämme saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Opimme lisäksi mm. vuorovesivirtojen ja tuulen sorron vaikutuksesta aluksen ohjailuun sekä meteorologian perusteita merenkulkijalle. Tutustumme myös tavallisempaan navigointielektroniikkaan. Kurssi antaa sinulle valmiudet suorittaa valtakunnallinen Rannikkolaivurin tutkinto (esim. 10.12.2021), joka Traficom hyväksyy osasuorituksena anottaessa kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,- + tarvikkeet

Ilmoittaudu tästä!

LIETTUAN ALKEISKURSSI ETÄNÄ 30h
9.9. – 16.12.2021 to klo 17
18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 30.8.2021
Opettaja
: Monika Balode

Kurssin kuluessa tutustut indoeurooppalaisen perheen vanhimpaan kieleen ja opit mm. kertomaan itsestäsi, kiinnostuksen kohteistasi ja tekemisistäsi (taso A1, suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa). Opintojakson suoritettuasi tiedät perusasiat Liettuasta sekä tunnet useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Opettaja on syntyperäinen liettualainen, jolla on suomen kielen perusteet, mutta hän puhuukin sujuvasti latviaa ja englantia. Kurssi toteutetaan Zoom-ohjelmalla. Kurssikirja: Nė dienos be lietuvių kalbos. Kurssimaksu 61,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

KITARANSOITON VERKKOKURSSI 20h
29.9. – 1.12.2021 ke klo 16 Zoom-opetus
Ilmoittautumiset viimeistään 21.9.2021
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola 

Nyt voit oppia kitaran salat myös verkkokurssin muodossa. Kurssin sisältö muodostuu oppilaiden tarpeiden ja osaamistason perusteella. Soittotuntien vuorovaikutteisuus toteutuu Zoom-videopalavereissa, joissa puidaan kappaleiden ongelmakohtia joka viikko. Muu opetus taas tapahtuu verkkosivuille ilmestyvien nuottien, tekniikkaharjoitusten ja Youtube-opetusvideoiden muodossa. Nämä materiaalit ovat käytössä koko kurssin ajan, joten voit opiskella missä ja milloin vain!  Kurssimaksu 67,-
 

Ilmoittaudu tästä!                                   

UKULELEN VERKKOKURSSI 20h 
29.9. – 1.12.2021 ke klo 19.30 Zoom-opetus
Ilmoittautumiset viimeistään 21.9.2021
Opettaja: Musiikkitieteen FM Juhani Mistola  

Uutuus! Nyt voit opiskella ukulelen soittoa myös verkkokurssin muodossa. Kurssin sisältö muodostuu oppilaiden tarpeiden ja taitotason perusteella. Soittotuntien vuorovaikutteisuus toteutuu Zoom-videopalavereissa, joissa puidaan kappaleiden ongelmakohtia joka viikko. Muu opetus taas tapahtuu verkkosivuille ilmestyvien nuottien, tekniikkaharjoitusten ja Youtube-opetusvideoiden muodossa. Nämä materiaalit ovat käytössä koko kurssin ajan, joten voit opiskella missä ja milloin vain!  Kurssimaksu 67,-

Ilmoittaudu tästä!

NORDEN RUNT - TUTUSTU POHJOLAAN! 20h - verkkokurssi
8.9. – 17.11.2021 ke klo 17 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 30.8.2021
Opettaja: FM Tuija Anteroinen

Tällä kurssilla tutustumme yhdessä rennolla otteella Pohjoismaiden kielten piirteisiin, kulttuureihin, maantietoon, nähtävyyksiin, historiaan, nykyajan ilmiöihin yms. teemoihin. Kurssilla keskustelemme ja teemme monipuolisesti tehtäviä itsenäisesti, pareissa sekä ryhmässä, ja opetuksen apuna käytämme mm. videoita, musiikkia, kuvia, nettisivuja ja uutisartikkeleita. Sisältöjä voidaan muokata ryhmän mielenkiinnon mukaan. Opetuskielinä toimivat suomi ja ruotsi, joten kurssi sopii myös ruostuneiden ruotsin taitojen herättelyyn! Kurssimaksu 48,-

Ilmoittaudu tästä!

VIRON KIELEN ALKEISJATKOKURSSI VERKOSSA 28h

30.8. – 13.12.2021 ma klo 18 – 19.30
Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.2021
Opettaja: FM Mari Jurtom

Alkeisjatkokurssi noin vuoden viroa opiskelleille, oppikirjana Meie Keelesild + opettajan materiaali. Syksyllä jatketaan kappaleesta 11. Aiheina ovat mm. terveys, matkustaminen ja juhlapäivien vietto. Kurssilla tutustutaan myös virolaiseen kulttuuriin. Kurssi pidetään verkossa Zoom-ohjelmalla, joten osallistua voi mistä vain. Kurssimaksu 59,50 +kirja

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEA EDISTYNEILLE - SUOMEN MESTARI etäkurssi 26h*

6.9. 29.11.2021 ma klo 16.15 18.45
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2021
Opettaja: KM Marika Mägi

Oletko edennyt suomen opinnoissa pitkälle sekä haluat oppia lisää? Jatkokurssi 2-3 vuotta suomea opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssilla mm. luetaan ja kirjoitetaan tekstejä, tutustutaan arkikieleen ja virallisempaan viestintään, keskustellaan suomeksi sekä opitaan lisää kielioppia. Oppikirja ”Suomen mestari” 4. Kurssimaksu 59,50 + kirja

Ilmoittaudu tästä!