Merilinja

Nyt sinulla on mahdollisuus lukukauden aikana suorittaa sekä Saaristolaivuri- että Rannikkolaivuritutkinto.

SAARISTOLAIVURI (Merenkulku 1) 39h

2. - 17.9.2023 la – su klo 10–16 (la), klo 10–15.15 (su)
Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2023
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi

Maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi opastaa turvalliseen vesillä liikkumiseen saaristo-olosuhteissa merikarttaa, kompassia ja merimaisemaa käyttäen, meriteiden sääntöjen tuntemukseen sekä menettelyyn hätätilanteissa. Saat valmiudet valtakunnallinen Saaristolaivurin tutkinnon suorittamiseen (esim. 10.2.2023). Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,- +materiaalit (TUL:n seurojen jäseniltä 74,- + materiaalit, Veneilijät FB-ryhmän jäseniltä 74,- + materiaalit)

Ilmoittaudu tästä!

RANNIKKOLAIVURI (Merenkulku 2) 39h

9. - 19.11.2023
Ilmoittautumiset viimeistään 30.10.2023
Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi

Kurssipäivät: 9.11. to klo 17–20.15, 11.11. la klo 10–16, 12.11. su klo 10–15.15, 16.–17.11. to-pe klo 16.30–20.30, 18.11. la klo 10–16, 19.11. su klo 10–15.15. Kurssi valmistaa Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkintoon. Syvennämme saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Opimme lisäksi mm. vuorovesivirtojen ja tuulen sorron vaikutuksesta aluksen ohjailuun sekä meteorologian perusteita merenkulkijalle. Tutustumme myös tavallisempaan navigointielektroniikkaan. Kurssi antaa sinulle valmiudet suorittaa valtakunnallinen Rannikkolaivurin tutkinto (esim. 15.12.2023), joka Traficom hyväksyy osasuorituksena anottaessa kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 79,- + tarvikkeet (Veneilijät FB-ryhmän jäseniltä 74,- + materiaalit)

Ilmoittaudu tästä!

PALOSAMMUTUSKOULUTUS 3h

20.9.2023 ti klo 17 – 19.15
Ilmoittautumiset viimeistään 10.9.2023
Opettaja: Petri Lehto/Suomen Sammutinpalvelu

Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytäntöä, jossa harjoitellaan sammutuspeitteen ja nestesammuttimen käyttöä. Paneudumme asioihin veneilijän näkökulmasta, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssin suorittaminen kuuluu Kansainvälisen huvivenekuljettajan pätevyyskirjan vaatimuksiin ja siitä saa todistuksen. Kurssimaksu 30,-

Ilmoittaudu tästä!

VENEILIJÄN ENSIAPU 8h

7.10.2023 la klo 8 - 16
Ilmoittautumiset viimeistään 28.9.2023
Opettaja: Turun Ensiapukoulutus Oy

Kurssi sisältää normaalin ensiapukoulutuksen lisäksi meressä ja veneessä tapahtuvia ensiaputilanteita. Tällaisia tilanteita ovat mm.  hypotermia, hukkuminen, häkämyrkytys tai sairaskohtaus. Kurssi koostuu videoista, keskustelusta ja käytännön harjoitteista. Voit halutessasi jäädä kurssin loputtua tekemään kirjallisen kokeen, jolla varmistetaan sisällön ymmärtäminen. Koe ei ole karsiva ja kortti on kansainvälisesti pätevä EA1 kortti. Varaa mukaasi eväät. Kurssimaksu 105,-+ kortti n. 32,-

Ilmoittaudu tästä!

TUTKAKURSSI (teoriaosuus + kirjallinen tentti) 12h

14. – 15.10.2023 la - su klo 10 – 15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 4.10.2023
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi

Kurssi on sisällöltään Suomen Navigaatioliiton vaatimusten mukainen ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) auditoima. Luokkahuoneessa toteutettava kurssi perehdyttää opiskelijan tutkan toimintaan, ominaisuuksiin, tutkanavigointiin kartalla ja ympäröivän liikenteen seurantaan tutkan avulla. Hyväksytyn kirjallisen kokeen suorittaneille kirjoitetaan todistus, jonka perusteella opiskelijalla on mahdollisuus antaa myöhempänä ajankohtana näyttö tutkankäyttötaidoistaan koulutusaluksella merellä. Hyväksytyn näytön antaneilla on mahdollisuus hakea Tutkanavigaattorin todistus. Näyttöajo ei sisälly kurssimaksuun. Kurssimaksu 54,- + kurssimateriaali n. 20,-

Ilmoittaudu tästä!

CEVNI-KURSSI JA TUTKINTO 7h

28.10.2023 la klo 10 – 16.15
Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2023
Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi

Euroopan sisäisen kanava- ja jokiverkoston säännöstön tutkinto on hyvä suorittaa ennen Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan hakemista. Ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille toimitetaan oppikirja omakohtaista valmistautumista varten. Tutkintoa edeltää 6 oppitunnin kurssi, jossa säännöstöä kerrataan ja tutustutaan kyseisen liikennealueen ominaispiirteisiin. Virallinen todistus toimitetaan tutkinnon hyväksytysti suorittaneille. Kurssimaksu 53,- sis. tutkintomaksun todistuksineen + oppikirja n. 23,-

Ilmoittaudu tästä!

MERI-VHF-KURSSI 16h

25. – 26.11.2023 la-su klo 9 – 16
Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2023
Opettaja: Ari Virrankoski

Meri-VHF-kurssi tähtää rannikkolaivurin radiotutkinnon eli SRC-tutkinnon suorittamiseen, mutta asioita käsitellään myös laajemmin: Meri-VHF-järjestelmä ja miten sen laitteet liittyvät GMDSS-järjestelmään. Kurssi päättyy tutkintoon. Koulutukseen voivat ilmoittautua kaikki meriradioviestinnästä kiinnostuneet. Osallistujan tulee itse hankkia kurssimateriaali etukäteen. Kurssimateriaalina on Liikenne- ja viestintäviraston julkaisu 'Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas', jonka voi viraston internetsivuilta maksutta tallentaa omalle tietokoneelle (katso linkki alla) tai tulostaa sen (108 sivua). 

’Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas' löytyy hakukoneen hakusanalla tai suoraan internetosoitteesta: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas.pdf Vinkki - kannattaa opetella kansainväliset tavausaakkoset (Alfa, Bravo... jne.) ennen kurssia esim. oppaan viimeiseltä sivulta. Muu itseopiskelu ei ole välttämätöntä. Kurssin päätteeksi on Traficomin järjestämä tutkinto. Tutkintoa varten tarvitset passikuvan (sähköinen kuva ei kelpaa) sekä kirjoitusvälineet. Traficom laskuttaa pätevyyskirjamaksun 89,15 noin neljä viikkoa tutkinnon jälkeen pätevyyskirjan postituksen yhteydessä. Kurssimaksu 69,-

Ilmoittaudu tästä!

MOOTTORIVENEKULJETTAJAN KURSSI 24h

kevätlukukaudella 2024
Opettaja: Saaristomeren merivartiokilta ry:n kouluttajat

Traficomin vaatimusten mukaiseen kurssiin kuuluu kaikille kurssilaisille yhteinen maapäivä sekä yksi meripäivä. Kurssi sisältää teoriaa, harjoituksia ja käytännön näyttöjä. Opit mm. veneen huoltoon ja käyttöön kuuluvia asioita monipuolisesti. Tavoitteena on, että veneilijä ymmärtää eri venetyyppien käyttäytymisen erilaisissa olosuhteissa, että hän osaa soveltaa meriteiden sääntöjä käytäntöön sekä ymmärtää päällikön vastuun ympäristön suojelua unohtamatta. Kurssilta on mahdollisuus saada virallinen todistus, joka hyväksytään osasuorituksena mm. haettaessa kansainvälistä huvivenekuljettajan pätevyyskirjaa. Saadakseen todistuksen Moottorivenekuljettajan kurssista, on osallistuttava 28.3.2022 Palosammutuskurssille, joka on osa MV-kuljettajan kurssin sisällöstä tai esitettävä aiempi todistus kurssin suorittamisesta. Pohjatiedoiksi suositellaan Saaristolaivurikurssi tai -tutkinto tai vastaavat tiedot. Meripäivän koulutusosuus suoritetaan Kiltavene Norpalla. Kurssimaksu 250,-

Ilmoittaudu tästä!