Kielet

 

Oppilaitos hankkii kirjat keskitetysti kurssilaisille niille kursseille, joilla on kirja käytössä. Ilmoita ellet tarvitse kirjaa.

 

ENGLANTIA ALKEISTA ETEENPÄIN 28h

4.9. – 11.12.2023 ma klo 14.15 – 15.45
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: FM Miia Kukkola

Kurssilla vahvistamme englannin alkeiden hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen ilmaisun harjoittelussa. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Everyday English 3. Taitotaso A1-A2. Kurssimaksu 60,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN AKTIVOINTI 28h

4.9. – 11.12.2023 ma klo 10.30 – 12
4.9. – 11.12.2023 ma klo 12.30 – 14
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: FM Miia Kukkola

Tule mukaan virkistämään englannin taitojasi! Teemme helppoja ja monipuolisia suullisia harjoituksia ja harjoitutamme myös kuullun ymmärtämistä.  Kurssilla kertaamme perussanastoa ja kieliopista perusasioita puhumisen tueksi. Kurssi sopii sinulle, jos olet jo opiskellut englannin perusteet mutta puhuminen on jäänyt paitsioon ja haluaisit nyt käyttää englantia matkaillessa ja erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Stepping Stones 1. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 60,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

OPI SUOMEA KÄSITÖIDEN PARISSA - LEARN FINNISH WHILE CRAFTING 12h

4. – 25.9.2023 ma klo 13 – 15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: kädentaitojen opettaja Pia Laihonaho

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka kokevat, että suomen kielessä olisi parantamisen varaa ja nauttivat käsillä tekemisestä. Tekniikat päätetään yhdessä kurssin aikana. Opetus tapahtuu suomeksi ja englanniksi sekä esimerkkejä käyttäen, joten kielitaito ei ole oleellinen. Kurssimaksu 36,-

This course is directed to everyone who wants to learn more finnish and crafting. We decide techniques as a group. This is suitable for everyone, no need of earlier knowledge with crafts. Teaching is in english and finnish but no need for either language since you can also learn by example. Course fee 36,-

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN ALKEET 24h

5.9. – 28.11.2023 ti klo 14 – 15.30
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023
Opettaja: FM Katriina Rajaniemi

Lähdetään opiskelemaan englantia alkeista! Kurssi sopii myös kertaajille. Kurssilla opimme mm. kertomaan itsestämme, muodostamaan kysymyksiä ja arjen perussanastoa. Teemme monipuolisesti kirjallisia ja suullisia harjoituksia, sekä harjoittelemme kieltä myös videoiden ja musiikin tuella. Oppikirjana: Destinations 1. Kurssimaksu 53,- +kirja

Ilmoittaudu tästä!

MATKAILUENGLANTIA 24h

5.9. – 28.11.2023 ti klo 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023
Opettaja: FM Katriina Rajaniemi

Sopii englantia pari vuotta opiskelleille ja niille, jotka haluavat oppia toimimaan käytännön tilanteissa matkustellessa ja hallitsevat jo englannin perusteet. Kertaamme kielioppia samalla, joten ei haittaa vaikka kaikki ei olisikaan muistissa! Teemme keskustelu- ja kuunteluharjoituksia matkaillessa vastaan tulevista tilanteista ja opimme hyödyllistä matkailusanastoa. Kurssilla kuunnellaan herkällä korvalla opiskelijoiden toiveita kurssin aiheisiin liittyen. Oppikirjana: Around the World - matkailuenglantia. Kurssimaksu 53,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN KIELI KÄYTTÖÖN KESKUSTELUKURSSI 12h

6.9. – 11.10.2023 ke klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2023
Opettaja: FM Katriina Rajaniemi

Ovatko englannin taitosi päässeet ruostumaan ja kaipaisit puhumiseen lisää rohkeutta? Englannin puhekurssilla harjoittelemme rennossa ilmapiirissä erilaisia arjessa vastaan tulevia käytännön tilanteita ja keskustelemme omista mielenkiinnon kohteista ja ajankohtaisista aiheista pareittain tai pienryhmissä. Opiskelemme ja kertaamme samalla myös sanastoa ja keskustelulle ominaisia kielen rakenteita. Sopii englantia vuoden tai pari opiskelleille, ja muille, jotka kaipaavat rohkeutta puhumiseen. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 36,-

Ilmoittaudu tästä!

UPDATE YOUR ENGLISH - ENGLANTIA EDISTYNEILLE 26h

8.9. – 15.12.2023 pe klo 12.15 13.45
Ilmoittautumiset viimeistään 29.8.2023
Opettaja:
FM Miia Kukkola

Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat keskustella englanniksi elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää myös kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Stepping Stones 3. Taitotaso B1-B2. Kurssimaksu 56,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN KIELEN ALKEISKURSSI VENÄJÄNKIELISILLE 30h

1.9. – 15.12.2023 pe klo 16.30 – 18
Ilmoittautumiset viimeistään 22.8.2023
Opettaja: FM Inara Myhkyrä

Tervetuloa opiskelemaan englannin kieltä venäjänkielisen opettajan kanssa. Kurssilla harjoitellaan ääntämistä, luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä tutustutaan kielen perusrakenteisiin. Alusta alkaen mukana on suullisen kielitaidon kehittämistä. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 72,- sis.materiaalit

 Английский язык для начинающих с русскоязычным преподавателем

Добро пожаловать на курсы английского языка с нуля! У Вас будет возможность познакомиться с особенностями звукового строения языка, развить элементарные навыки чтения, письма, понимания на слух и говорения. Учебный материал выдает преподаватель. Стоимость 72,- sis.materiaalit

 Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN KIELEN KURSSI VENÄJÄNKIELISILLE, JATKO 2 – 30h

1.9. – 15.12.2023 pe klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 22.8.2023
Opettaja: FM Inara Myhkyrä

Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, tutustutaan kielen uusiin rakenteisiin, kehitetään suullista osaamista. Opetuksen kielenä on venäjä.  Opettajan materiaali. Kurssimaksu 72,- sis.materiaalit

 Английский язык с русскоязычным преподавателем, уровень "Elementary"

Если у Вас уже есть начальные знания языка, то этот курс для Вас! У Вас будет возможность расширить словарный запас, познакомиться с новыми грамматическими конструкциями и улучшить навыки говорения. Учебный материал выдает преподаватель. Стоимость 72,- sis.materiaalit

Ilmoittaudu tästä! 

SUOMEN ALKEISKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 28h
4.9. – 11.12.2023 ma klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tervetuloa uppoutumaan suomen kielen kiehtovaan maailmaan! Tämä kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa suomen kielen opiskelun, tai jos sinulla on jo pieni perusta. Kurssin päämateriaalina on kirja Suomen mestari 1 (uudistettu), kpl 1-5. Oppitunneilla työstetään kielioppia, kuuntelu- ja puheharjoituksia arkipäiväisistä aiheista, kuten säästä, vaatteista, ulkonäöstä jne. Kurssilla pelataan hauskoja kielipelejä ja kasvatetaan rohkeutta puhua! Opetuskielet ovat suomi, ukraina ja venäjä. Kurssimaksu 60,- + kirja
 

Початковий курс фінської мови для україно- та російськомовних 28h

Ласкаво просимо зануритися у захоплюючий світ фінської мови!
Цей курс ідеально підходить для тих, хто хоче почати вивчати фінську мову, або якщо вже має певні базові знання. Основним матеріалом для цього курсу є книга Suomen mestari 1 (оновлена), розділи 1-5. Уроки включають граматику, вправи на аудіювання та говоріння на повсякденні теми, такі як погода, одяг, зовнішність тощо. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська, українська та російська. Вартість курсу 60 євро + книга. 

Начальный курс финского языка для украино- и русскоязычных 28h

Добро пожаловать окунуться в увлекательный мир финского языка!
Этот курс идеально подходит для тех, кто хочет начать изучать финский язык, или если уже имеет определенные базовые знания. Основным материалом для этого курса является книга Suomen mestari 1 (обновленная), разделы 1-5. Уроки включают грамматику, упражнения на аудирование и говорение на повседневные темы, такие как погода, одежда, внешность и тому подобное. На уроках мы будем играть в языковые игры и усилим смелость говорить! Языки преподавания - финский, украинский и русский. Стоимость курса 60 евро + книга. 

 

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN JATKOKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 28h
4.9. – 11.12.2023 ma klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet Suomen mestarin ensimmäisen osan tai joilla on A2.1-kielen taso ja jotka haluavat jatkaa suomen kielen opiskelua. Kurssin päämateriaali on Suomen mestari 2 (uudistettu versio), kappaleet 1-5. Pääpaino opiskelussa on kuulluunymmärtämisessä ja puhumisen harjoittelussa. Tuntien aiheina terveys, harrastukset ja matkailu. Opetuskielet: suomi, ukraina, venäjä. Tervetuloa! Kurssimaksu 60,- + kirja

Курс фінської мови для україномовних та російськомовних. Підготовчий середній рівень 28h

Курс розрахований на тих, хто вже пройшов книгу "Suomen mestari 1" або має рівень А2.1 і бажає продовжити вивчення фінської мови. Основним матеріалом курсу є підручник Suomen mestari 2 (оновлена), розділи 1-5. На уроках ми будемо роботи фокус на граматику, аудіювання та говоріння на теми здоров'я, хоббі, подорожі тощо. Мова викладання фінська, українська, російська. Tervetuloa! Вартість курсу 60 євро + книга. 

Курс финского языка для украино- и русскоязычных. Подготовительный средний уровень 28h

Курс рассчитан для тех, кто уже прошел книгу "Suomen mestari 1" или имеет уровень А2.1 и желает продолжить изучение финского языка. Основным материалом курса является учебник Suomen mestari 2 (обновленный), разделы 1-5. На уроках мы будем делать фокус на грамматику, аудирование и говорение на темы здоровья, хобби, путешествия и тому подобное. Язык преподавания финский, украинский, русский. Tervetuloa! Стоимость курса 60 евро + книга. 

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN ALKEIDEN TEHOKERTAUS 4h

23.8.2023 ke klo 16.45 20
Ilmoittautumiset viimeistään 13.8.2023
Opettaja: FM Viivi Salonen

Uppoudutaan yhdessä espanjan opintoihin kesätauon jälkeen ja otetaan tehokas spurtti ennen pidempien kurssien alkua. Kerrataan ja vahvistetaan espanjan alkeiskurssin keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 20,-

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN MATKA-ALKEET 2 – 26h

5.9. – 5.12.2023 ti klo 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023
Opettaja: FM Viivi Salonen

Tervetuloa uppoutumaan espanjan kielen kiehtovaan maailmaan! Tällä kurssilla opit tehokkaasti matkailussa tarvittavia fraaseja ja sanastoa ja toimimaan käytännön tilanteissa espanjaksi. Kurssi on jatkoa kevään matka-alkeille, mutta soveltuu myös espanjan alkeiden kertaajille. Kielioppi on kurssilla pienemmässä osassa, teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja keskitymme erityisesti tuottamaan puhetta. Opiskelemme leppoisassa ilmapiirissä, eikä tunneilla tarvitse pelätä virheitä. Aiheina kurssilla mm. kahvila-asiointi, ravintolassa tilaaminen ja illanvietto. ¡Buen viaje! Oppikirja: De viaje kappaleesta 4 eteenpäin. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN ILTA-ALKEET – Español Uno 26h

6.9. – 13.12.2022 ke klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2023
Opettaja: FM Soila Merijärvi

Espanjan uusi alkeiskurssi käynnistyy. Opimme tällä kurssilla mm. tervehtimään ja esittäytymään, tilaamaan juomia ja kertomaan perheestämme. Taitotaso A1. ¡Bienvenidos! Oppikirjana: Español Uno. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA AAMUVIRKUILLE 2 26h
 

31.8. - 30.11.2023 to klo 10 - 11.30
Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2023
Opettaja: FM Viivi Salonen

Torstaiaamuisin kokoonnutaan aamukahville oppimaan lisää kiehtovaa espanjaa! Panostamme puheen tuottamiseen virheitä pelkäämättä ja teemme monipuolisia harjoituksia. Kurssi sopii noin 1,5 vuotta espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm. tien neuvominen, matkustelu ja terveys. Lämpimästi tervetuloa mukaan, ¡Vámonos! Oppikirja Buenas migas 1 (vanha painos), kap.10 eteenpäin. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN AAMUPÄIVÄT 4 - 26h

5.9. 5.12.2023 ti klo 10 11.30
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023
Opettaja: FM Viivi Salonen

Tervetuloa jatkamaan ihanan espanjan opiskelua! Kurssi on tarkoitettu noin 3 vuotta espanjaa opiskelleille. Ei haittaa, vaikka opinnoista olisi vierähtänyt tovi. Jatkamme oppikirjaa Buenas migas 2 kappaleesta 10, aiheina kurssilla mm. preteritin ja imperfektin erot, matkustelu ja kulttuuri. Teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja keskitymme erityisesti tuottamaan puhetta. Opiskelemme leppoisassa ilmapiirissä, eikä tunneilla tarvitse pelätä virheitä! ¡A estudiar! Oppikirja: Buenas migas 2 kpl 10 eteenpäin. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA SENIOREILLE 5 26h
31.8. 30.11.2023 to klo 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2023
Opettaja: FM Viivi Salonen

Tule mukaan kokemaan oppimisen riemua! Kurssi soveltuu noin 4 vuotta espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm. käskymuodot, opiskelusanasto ja juhlapyhät. Etenemme opiskelijoiden toiveiden mukaan rauhallisessa tahdissa kertaillen jatkuvasti jo oppimaamme. Virheitä ei tarvitse pelätä, ja opiskelu tapahtuu leppoisassa ilmapiirissä. Rohkeasti mukaan espanjan kielen ihmeelliseen maailmaan. ¡Vamos a pasarlo bien con el español! Oppikirja: Buenas migas 3 kappaleesta 3 eteenpäin. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA TORSTAIN ALKUILLASSA - ¡Fantástico! 2 – 28h

7.9.14.12.2023 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 28.8.2023

Opettaja: FM Soila Merijärvi

¡Vamos! Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua Fantástico 2 -kirjan parissa. Aiheena mm. espanjan epäsäännölliset verbit ja refleksiiviverbit. Kertaamme myös jo opittua sekä sukellamme syvemmälle espanjankielisten maiden kulttuureihin. Taitotaso A2. Oppikirja: Fantástico 2 -kirja kpl 7 eteenpäin. Kurssimaksu 60,- + kirja 

Ilmoittaudu tästä!

FANTASTISTA ESPANJAA MANILLASSA- ¡Fantástico! 3 - 28h

7.9.14.12.2023 to klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 28.8.2023

Opettaja: FM Soila Merijärvi


¡Bienvenidos a continuar los estudios de español! Tällä kurssilla jatkamme Fantástico 3 – kirjan parissa. Syksyllä kertaamme preteritin ja imperfektin käyttöä, opettelemme uutena pluskvamperfektin ja keskustelemme luonnosta ja terveydestä. Taitotaso A2-B1. Oppikirja: Fantástico 3 -kirja kpl 7. Kurssimaksu 60,- + kirja 

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA MANILLASSA – ¡AVANZAMOS!- 26h

6.9. – 13.12.2022 ke klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2023
Opettaja: FM Soila Merijärvi

¡Bienvenidos a estudiar español! Jatkamme opintoja ¡Avanzamos!  -oppikirjan matkassa. Kertaamme tällä kurssilla kielioppia ja keskustelemme mm. kansallisuuksiin liittyvistä stereotypioista, taiteesta ja menneisyydestä. Taitotaso B1-B2. Oppikirja: ¡Avanzamos! kpl 4 eteenpäin. Kurssimaksu 56,- + kirja 

Ilmoittaudu tästä!

PUHUTAANKO ESPANJAA - ¿Hablamos español? 16h
23.10.11.12.2023 ma klo 17.30 – 19
Ilmoittautumiset viimeistään 13.10.2023

Opettaja: KK Yurizán Ocaña

Kurssin tavoitteena on laajentaa espanjan kielen sanastoa. Keskustelemme espanjaksi opiskelijoita kiinnostavista aiheista. Harjoittelemme luetun sekä kuullun ymmärtämistä runojen, musiikin ym. avulla. Opit arkielämän sanastoa syntyperäisen opettajan johdolla. Espanjan kielen taso A2. Kurssimaksu 44,-

Ilmoittaudu tästä!

HOLLANNIN ALKEET 30h

31.8. – 14.12.2023 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2023
Opettaja: Gerd Niehaus

Tule opiskelemaan jotakin uutta ja hauskaa! Hollannin kieli on länsigermaaninen kieli, joka on läheistä sukua saksalle ja englannille ja kaukaisempaa sukua pohjoisgermaanisille kielille kuten ruotsille. Sitä puhutaan paitsi Alankomaissa myös Belgiassa ja jopa Karibialla ja Etelä-Amerikassa. Ja hollanti on kahdenneksitoista eniten käytetty kieli internetissä.

Kurssin aikana opetellaan rennossa ilmapiirissä hollannin kielen alkeet. Painopiste on kielen käytössä. Kurssilla käsitellään aiheita, jotka liittyvät arkielämään, kuten miten esitellä itsensä, kysyä ja kertoa mitä kuuluu, kertoa perheestä ja päivittäisistä toiminnoista, tilata ravintolassa, käydä ostoksilla. Harjoitellaan myös ääntämistä. Rakenteista käsitellään mm. sanajärjestys, preesens ja monikko. Samalla tutustutaan hollantilaiseen kulttuuriin ja tapoihin ja Alankomaiden matkailukohteisiin. Taitotaso A1. Kirja Nederlands in gang (kirja, 287 sivua (materiaali kahdeksi vuodeksi) + website, josta löytyy kaikenlaisia ylimääräisiä tehtäviä, noin 55 euroa). Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

HOLLANNIN JATKOKURSSI 30h

31.8. – 14.12.2023 to klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2023
Opettaja: Gerd Niehaus

Kurssi on tarkoitettu noin 3 vuotta hollantia lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Painopiste on kielen käytössä. Käsitellään aiheita, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Harjoitellaan lukemista, puhumista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Sanastoa ja kielioppia laajennetaan. Kirja Nederlands in actie. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

JOKAPÄIVÄN SAKSAN KESKUSTELUKURSSI 18h

17.10. – 12.12.2023 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 7.10.2023
Opettaja: FM Eveliina Steinmetz

Oletko opiskellut joskus saksaa ja haluat aktivoida kielitaitoasi? Tule rohkeasti mukaan. Kurssilla kerrataan kielen perusteita ja kartutetaan arjen sanastoa erilaisilla lyhyillä teksteillä, kuunteluharjoituksilla ja suullisilla harjoituksilla. Harjoituksia tehdään parin kanssa ja pienryhmissä. Kurssilla keskustellaan jokapäiväisistä aiheista, esim. perheeseen, asumiseen, harrastuksiin liittyen. Kurssimaksu 43,- + kirja n. 20,-.

Ilmoittaudu tästä!

ITALIAN ILTA-ALKEET 30h

12.9. – 12.12.2023 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2023
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kieltä ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Kurssikirjana on In viaggio, mikä sisältää matkailuun tarvittavaa käytännönläheistä Italian kieltä. Matkakohteessa käydään ravintolassa ja ostoksilla, tutustutaan kulttuurikohteisiin ja vietetään vapaa-aikaa. Lisäksi katsomme videoita liittyen matkailuun ja kulttuuriin sekä tutustumme italialaiseen musiikkiin. Opimme puhumaan ja kuuntelemaan italian kieltä. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ITALIAN ILTA-ALKEET 3 - 30h

29.8. – 12.12.2023 ti klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 19.8.2023
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kieltä ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Jatkamme kurssikirjaa Bella Vista 1. Kurssille voit myös hypätä mukaan sinä, joka olet käynyt alkeiskurssin aiemmin, mutta et ole jatkanut opiskelua. Kurssilla opitaan kieltä ja kulttuuria kirjan materiaalin lisäksi esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla, videoita katsomalla ja keskustelutehtävien avulla. Kurssilla edetään rauhallisella vauhdilla! Jatkamme kirjasta kappaleesta 7. Benvenuto al corso! Oppikirja: Bella Vista 1. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

LA SERA ITALIANA: BELLA VISTA 2 – 30h

30.8. – 13.12.2023 ke klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.2023
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Haluaisitko jatkaa tauolle jääneitä italian opintojasi tai tulla kertaamaan yhdessä? Tule mukaan iloiseen ryhmäämme! Kurssilla opetellaan leppoisasti kielen perussanastoa ja -rakenteita sekä tutustutaan italialaiseen kulttuuriin. Kurssi on tarkoitettu italiaa muutaman vuoden opiskelleille, vaikka opinnoista olisikin vierähtänyt tovi. Jatkamme Bella Vista 2 kirjasta eteenpäin kappaleesta 5. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ITALIANO DOPO PRANZO - ITALIAA ILTAPÄIVÄLLÄ 26h 

6.9. – 29.11.2023 ke 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 3.9.2023
Opettaja: FM Annika Vuorenmaa

Jatkamme ihanan italian opiskelua hyvässä seurassa! Kommunikoit yhä sujuvammin, sanavarastosi karttuu ja opit lisää Italiasta ja italialaisista. Luvassa paljon suullisia harjoituksia, monipuolisia työtapoja sekä kiinnostavaa ja värikästä materiaalia myös kirjan ulkopuolelta. Jo useampia vuosia italiaa opiskelleille. Benvenuti numerosi! Oppikirja: Bella vista 2 kpl:sta 9. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

IN VIAGGIO! MATKAILUITALIAA SENIOREILLE 26h

8.9. – 15.12.2023 pe klo 10.30 - 12
Ilmoittautumiset viimeistään 29.8.2023
Opettaja: FM Miia Kukkola

Rauhallisesti etenevällä ja käytännönläheisellä kurssilla päästään matkailun makuun ja harjoitellaan selviytymään italiaksi tavallisissa matkailuun liittyvissä puhetilanteissa. Kurssilla opitaan italian kielen alkeita seuraavaa matkaa varten ja tutustutaan Italiaan matkailumaana. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Sopii italiaa noin yhden lukuvuoden tai enemmänkin opiskelleille. Kurssikirjana käytämme In Viaggio – matkailuitaliaa, kappaleesta 5. Taitotaso A1. Kurssimaksu 56,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

LATVIAN KIELEN ALKEISJATKO ETÄNÄ 28h

5.9. – 12.12.2023 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023
Opettaja: Pauls Balodis

Latvian alkeiskurssilla on lähdetty liikkeelle aivan alusta. Opit mm. kertomaan itsestäsi, kiinnostuksen kohteistasi ja tekemisistäsi (taso A2-B1, suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa). Opintojakson suoritettuasi tiedät perusasiat Latviasta sekä tunnet useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä.
Kielioppiin panostetaan sen verran, että opit käyttämään latvian perusteita itsenäisesti. Opettaja on syntyperäinen latvialainen, mutta puhuu suomea. Kurssikirja: Latviešu valoda studentiem. Kurssimaksu 60,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

PORTUGALIN ALKEISKURSSI 30h

12.9. – 19.12.2023 ti klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2023
Opettaja: FT Tiago Queimada e Silva

Kurssilla aloitetaan portugalin kielen perusrakenteiden opiskelusta. Kurssin sisältö painottuu matkailukelpoiseen sanastoon, mm. kahvilassa, ravintolassa tai hotellissa asiointiin, sekä itsestä ja omasta elämästä kertomiseen. Opettaja on syntyperäinen portugalilainen, ja hän voi opastaa ääntämisen ja sujuvuuden haasteiden kanssa. Kurssin painotus ja sisältö voidaan sopeuttaa oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Oppikirja on Tudo bem 1 (Tommi Ingalsuo). Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

VAMOS FALAR PORTUGUÊS! - PORTUGALIN KESKUSTELURYHMÄ 30h

12.9. – 19.12.2023 ti klo 16.30 – 18
Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2023
Opettaja: FT Tiago Queimada e Silva

Kurssilla harjoitellaan portugalin kielen puhumista erityisesti arjen ja matkailun tilanteissa. Teemme myös muita suullisia ja kuunteluharjoituksia. Osallistujilla on oltava hallussa kielen perusteet, mutta kertaamme myös kielioppia osallistujien osaamisen mukaan. Tehtävien ja keskustelujen aiheet valikoituvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. Opettaja on syntyperäinen portugalilainen ja opastaa kielen ääntämisessä. Kurssilla vahvistetaan itsevarmuutta portugalin puhumisessa, opitaan uutta sanastoa ja aktivoidaan vanhoja tietoja. Käytämme opettajan materiaaleja. Kurssimaksu 64,-

Ilmoittaudu tästä!

RANSKAN ILTAPÄIVÄALKEET 30h

31.8.14.12.2023 to klo 15.15 – 16.45
Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2023
Opettaja: FM Hanna Nevala

Tervetuloa mukaan opiskelemaan kaunista ranskan kieltä! Aloitetaan kielen opiskelu aivan alkeista ja keskitytään ääntämisen harjoitteluun ja painotetaan suullisen kielitaidon harjoittelua. Aihepiireinä muun muassa tervehtiminen ja esittäytyminen, kahvilassa ja baarissa asiointi sekä ostostilanteet. Kurssilla ei kiirehditä eteenpäin, vaan pyritään alusta asti luomaan vankka pohja uuden kielen opiskelulle. Tällä kurssilla jokainen uskaltaa avata suunsa eikä virheitä tarvitse pelätä! Kirja: C’est parfait ! Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

RANSKAA MATKUSTAVAISILLE 30h

14.9.14.12.2023 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 4.9.2023
Opettaja: FM Hanna Nevala

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka matkustelet mielelläsi, ja haluat syventää ranskan kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta sekä oppia puhumaan ajankohtaisista teemoista ranskaksi. Osaat siis jo jonkin verran ranskaa ja olet utelias oppimaan lisää! Pääpaino on puhe- ja kuunteluharjoituksissa ja ranskankieliseen maailmaan tutustumisessa. Kurssilla tutustutaan muun muassa Brysseliin. Kurssilla edetään rauhalliseen tahtiin kurssilaisten toiveita kuunnellen. Bienvenue ! Oppikirja: Chez Olivier 3 kpl:sta 4. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

VIRON KIELEN ALKEET 30h

4.9. – 11.12.2023 ma klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2023
Opettaja: KM Triinu Liis Kull

Kurssilla viron kielen opiskelu aloitetaan aivan alusta. Opitaan perussanastoa, muun muassa aika- ja kohteliaisuusilmauksia sekä lukusanoa. Aihepiireinä ovat esimerkiksi perhe ja matkustaminen. Opitaan perusrakenteita ja verrataan näitä suomen kielen rakenteisiin. Kielen oppimisen ohessa kurssilla tutustutaan virolaiseen kulttuuriin ja elämään. Tervetuloa opiskelemaan sukukieltä virolaisen opettajan kanssa!Oppikirja: Meie keelesild. Kurssimaksu 64,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

VIRON KESKUSTELUKURSSI 24h

5.9. – 28.11.2023 ti klo 16.30 – 18
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023

Opettaja: FM Eva Finch

Jos olet lukenut viroa jo useamman vuoden ja haluat kehittää suullista kielitaitoasi, tämä keskustelukurssi sopii sinulle. Tunneilla keskustellaan Viro-teemojen lisäksi kaikkea muutakin: omista harrastuksista ja mieltymyksistä elämän isoihin kysymyksiin. Keskustellaan pareissa ja pienryhmissä, tutustetaan teemakohtaiseen sanavarastoon. Opettaja tarjoaa kotilukemista, joten varsinaista kurssikirjaa ei tarvita. Tervetuloa puhumaan viroa! Kurssimaksu 53,-

Ilmoittaudu tästä!

VIRON ALKEISJATKOKURSSI 24h

5.9. – 28.11.2023 ti klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2023

Opettaja: FM Eva Finch

Oletko vasta aloittanut viron opiskelun ja tiedät jo joitakin kohteliaisuusilmauksia, kysymyksiä ja lukusanoja, osaat ehkä sanoa jotain perheestäsi ja pärjäät jopa kahvilassakin, mutta kaiken sen vielä pelkässä preesensmuodossa? Tämä alkeisjatkokurssi on se, mitä tarvitset. Opit ajan ilmauksia, käymme läpi värit, vaate- ja ruokasanastoa, vapaa-ajan viettoa sekä keskustelemme mm. sääilmiöistä. Kieliopista harjoitellaan menneeseen viittaavia aikamuotoja ja sijamuotojen käyttöä. Keskustehtävät teemme pareittain ja pienryhmissä. Ryhmää ohjaa viroa äidinkielenä puhuva opettaja. Kurssikirja: Meie keelesild. Kurssimaksu 53,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!