Kielet

 

Oppilaitos hankkii kirjat keskitetysti kurssilaisille niille kursseille, joilla on kirja käytössä. Ilmoita ellet tarvitse kirjaa.

 

ENGLANTIA ALKEISTA ETEENPÄIN 26h

15.1. – 22.4.2024 ma klo 14.15 – 15.45
Ilmoittautumiset viimeistään 5.1.2024
Opettaja: FM Miia Kukkola

Kurssilla vahvistamme englannin alkeiden hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen ilmaisun harjoittelussa. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Everyday English 3, kappaleesta 3. Taitotaso A1-A2. Kurssimaksu 58,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN AKTIVOINTI 26h

15.1. – 22.4.2024 ma klo 10.30 – 12
15.1. – 22.4.2024 ma klo 12.30 – 14
Ilmoittautumiset viimeistään 5.1.2024
Opettaja: FM Miia Kukkola

Tule mukaan virkistämään englannin taitojasi! Teemme helppoja ja monipuolisia suullisia harjoituksia ja harjoitutamme myös kuullun ymmärtämistä.  Kurssilla kertaamme sanastoa ja kielioppia puhumisen tueksi. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Stepping Stones 1, kappaleesta 3. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 58,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN ALKEET 24h

7.2. – 8.5.2024 ke klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024
Opettaja: FM Katriina Rajaniemi

Englannin alkeiskurssi, jolla kerrataan peruskielioppia ja jokapäiväiseen elämään liittyvää sanastoa. Matalan kynnyksen kurssi niille, jotka haluavat aloittaa uudestaan opiskelemaan ja puhumaan englantia. Teemme monipuolisesti kirjallisia ja suullisia harjoituksia, sekä harjoittelemme kieltä myös videoiden ja musiikin tuella. Oppikirjana: Stepping Stones 1. Kurssimaksu 54,- +kirja

Ilmoittaudu tästä!

MATKAILUENGLANTIA 24h

7.2. – 8.5.2024 ke klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024
Opettaja: FM Katriina Rajaniemi

Jos hallitset jo englannin perusteet, ja haluaisit oppia toimimaan käytännön tilanteissa matkustellessa ja kartuttaa siihen liittyvää sanavarastoa, tämä kurssi sopii sinulle.  Teemme keskustelu- ja kuunteluharjoituksia matkaillessa vastaan tulevista tilanteista ja opimme hyödyllistä matkailusanastoa. Kurssilla kuunnellaan herkällä korvalla opiskelijoiden toiveita kurssin aiheisiin liittyen. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 54,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

UPDATE YOUR ENGLISH - ENGLANTIA EDISTYNEILLE 26h

19.1. – 3.5.2024 pe klo 12.15 13.45
Ilmoittautumiset viimeistään 9.1.2024
Opettaja:
FM Miia Kukkola

Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat keskustella englanniksi elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää myös kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Kurssilla käytämme oppikirjaa Stepping Stones 3, kappaleesta 4. Taitotaso B1-B2. Kurssimaksu 58,-+ kirja

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN KIELEN KURSSI VENÄJÄNKIELISILLE JATKO 2 – 30h

2.2. – 31.5.2024 pe klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 23.1.2024
Opettaja: FM Inara Myhkyrä

Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, tutustutaan kielen uusiin rakenteisiin, kehitetään suullista osaamista. Opetuksen kielenä on venäjä.  Opettajan materiaali. Kurssimaksu 75,- sis.materiaalit

Английский язык с русскоязычным преподавателем, уровень "Elementary"
Если у Вас уже есть начальные знания языка, то этот курс для Вас! У Вас будет возможность расширить словарный запас, познакомиться с новыми грамматическими конструкциями и улучшить навыки говорения. Учебный материал выдает преподаватель. Стоимость 75,- вкл. материал.

Ilmoittaudu tästä!

ENGLANNIN SANASTON JA PUHEEN KEVÄTKOHENNUS 18h

6. – 29.5.2024 ma ja ke klo 10.30 12
6. – 29.5.2024 ma ja ke klo 16.15
17.45
Ilmoittautumiset viimeistään 26.4.2024
Opettaja:
FM Miia Kukkola

Tervetuloa aktivoimaan englannin suullista ilmaisua tehokkaalle intensiivikurssille! Keskustellaan rennolla asenteella matkailuun ja arkielämään liittyvistä teemoista. Kurssilla harjoitellaan myös ääntämistä ja kuullun ymmärtämistä. Sopii englannin perusteet omaaville. Puhetaito saa olla ruosteessa! Opettajan materiaali. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 44,-

Ilmoittaudu tästä!

SUMMERTIME! KESÄÄ KOHTI ENGLANTIA KUUNNELLEN JA LAULAEN 8h

8.5. – 29.5.2024 ke klo 14.15 15.45
Ilmoittautumiset viimeistään 28.4.2024
Opettaja:
FM Miia Kukkola

Kurssi sopii englantia jo hieman opiskelleille, jotka haluavat saada enemmän harjoitusta kuullun ymmärtämiseen. Kurssilla tehdään runsaasti erilaisia kuullun ymmärtämisen harjoituksia ja kuunnellaan menneiltä vuosikymmeniltä tunnettuja englanninkielisiä lauluja, joiden mukana saa myös laulaa, jos haluaa! Taitotaso A1. Kurssimaksu 21,-

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN ALKEISKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

1.2. – 30.5.2024 tо 19.30-21.00
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2023
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tervetuloa uppoutumaan suomen kielen kiehtovaan maailmaan! Tämä kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa suomen kielen opiskelun, tai jos sinulla on jo pieni perusta. Kurssin päämateriaalina on kirja Suomen mestari 1 (uudistettu), kpl 1-5. Oppitunneilla työstetään kielioppia, kuuntelu- ja puheharjoituksia arkipäiväisistä aiheista, kuten säästä, vaatteista, ulkonäöstä jne. Kurssilla pelataan hauskoja kielipelejä ja kasvatetaan rohkeutta puhua! Opetuskielet ovat suomi, ukraina ja venäjä. Kurssimaksu 70,- + kirja

Початковий курс фінської мови для україно- та російськомовних 32h

Ласкаво просимо зануритися у захоплюючий світ фінської мови! Цей курс ідеально підходить для тих, хто хоче почати вивчати фінську мову, або якщо вже має певні базові знання. Основним матеріалом для цього курсу є книга Suomen mestari 1 (оновлена), розділи 1-5. Уроки включають граматику, вправи на аудіювання та говоріння на повсякденні теми, такі як погода, одяг, зовнішність тощо. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська, українська та російська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Начальный курс финского языка для украино- и русскоязычных 32h

Добро пожаловать окунуться в увлекательный мир финского языка! Этот курс идеально подходит для тех, кто хочет начать изучать финский язык, или если уже имеет определенные базовые знания. Основным материалом для этого курса является книга Suomen mestari 1 (обновленная), разделы 1-5. Уроки включают грамматику, упражнения на аудирование и говорение на повседневные темы, такие как погода, одежда, внешность и тому подобное. На уроках мы будем играть в языковые игры и усилим смелость говорить! Языки преподавания - финский, украинский и русский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN ALKEISJATKOKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus
29.1. – 27.5.2024 ma klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Jatkamme suomen kielen perusteiden opiskelua. Tämä kurssi on tarkoitettu syyskuussa aloittaneille tai niille, jotka haluavat liittyä nyt mukaan kertaamaan Suomen mestari 1 (uudistettu), kappaleiden 6-9, sisältöä. Oppitunneilla käsitellään kielioppia ja puhumista jokapäiväisistä aiheista kuten koti, ruoka, työ, vaatteet, ulkonäkö jne. Pelaamme myös kielipelejä ja kasvatamme varmuuttamme puhumisessa! Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ФІНСЬКОЇ МОВИ (ПРОДОВЖЕННЯ) ДЛЯ УКРАЇНО- ТА РОСІЙСЬКОМОВНИХ 32 годин

Продовжуємо вивчати основи фінської мови. Цей курс для тих, хто почав займатися у вересні, чи для тих хто хоче долучитися тільки зараз, щоб повторити зміст книги Suomen mestari 1 (оновленої версії), розділи 6-9. Уроки включають граматику, розбір текстів та говоріння на повсякденні теми, такі як дім, їжа, робота. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УКРАИНО- И РУССКОЯЗЫЧНЫХ 32 часов

Продолжаем изучать основы финского языка. Этот курс для тех, кто начал заниматься в сентябре, или для тех, кто хочет присоединиться только сейчас, чтобы повторить содержание книги Suomen mestari 1 (обновленной версии), разделы 6-9. Уроки включают грамматику, разбор текстов и говорение на повседневные темы, такие как дом, еда, работа, одежда, внешность и тому подобное. На уроках мы будем играть в языковые игры и усилим смелость говорить! Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEN JATKOKURSSI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

29.1. – 27.5.2024 ma klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo suorittaneet Suomen mestari 1:n ja Suomen mestari 2:n (uudistettu) ensimmäisen osan, kappaleet 1-4. Jatkamme suomen kielen opiskelua seuraamalla Suomen mestari (uudistettu) kappaleiden 5-8 aiheita. Oppitunneilla keskitymme kielioppiin ja puhumiseen aiheista lomat, koulutus, työnhaku ja paljon muuta.  Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

Курс фінської мови для україно- та російськомовних. Підготовчий середній (продовження) рівень 32 годин

Цей курс призначчений для тих, хто вже пройшов Suomen mestari 1, і першу частину Suomen mestari 2 (оновленої версії), розділи 1-4. Продовжуємо вивчати фінську за темами на сторінках Suomen mestari (оновленої версії), розділи 5-8 . На уроках ми будемо роботи фокус на граматиці та говоріння на теми cвята, освіти, пошуку роботи тощо.  Мови викладання - фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Курс финского языка для украино- и русскоязычных. Подготовительный средний (продолжение) уровень 32 часов

Этот курс предназначен для тех, кто уже прошел Suomen mestari 1, и первую часть Suomen mestari 2 (обновленной версии), разделы 1-4. Продолжаем изучать финский по темам на страницах Suomen mestari (обновленной версии), разделы 5-8. На уроках мы будем делать фокус на грамматике и говорение на темы праздника, образования, поиска работы и тому подобное.  Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

SUOMEA EDISTYNEESTI UKRAINAN- JA VENÄJÄNKIELISILLE 32h - etäopetus

29.1. – 27.5.2024 ma klo 20.30 – 22.00
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tämä kurssi on hyödyllinen niille, jotka haluavat selviytyä vaikeista kielenkäyttötilanteista itsenäisesti. Suomen mestari 3:n (luvut 5 – 8) avulla jatkamme uppoutumista suomen kielen maailmaan ja tutustumme puhekieleen ja vaikeampiin kieliopillisiin rakenteisiin. Laajennamme sanavarastoa ja harjoittelemme tekstinymmärrystaitoja. Puhumme perheestä, kulttuurieroista, urheilusta jne. Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kielitaso A2.2. Kurssimaksu on 70,- + kirja.

Курс фінської мови для україно-  та російськомовних. Середній (продовження) рівень 32 годин

Цей курс буде корисним для тих, хто хоче самостійно справлятися зі складними мовними ситуаціями. За допомогою книги Suomen mestari 3, розділи 5 – 8 ми продовжимо занурювання в світ фінської мови та ознайомлення з розмовною мовою та більш важкими граматичними конструкціями. Розширюємо словниковий запас та відпрацьовуємо навички розуміння тексту. Говоримо на тему сім’ї, культурних відмінностей, спорту тощо. Рівень мови A2.2 – B1.1. Мови викладання –  фінська, українська. Вартість курсу 70 євро + книга.

Курс финского языка для украино- и русскоязычных. Средний (продолжение) уровень 32 часа

Этот курс будет полезен для тех, кто хочет самостоятельно справляться со сложными языковыми ситуациями. С помощью книги Suomen mestari 3, разделы 5 - 8 мы продолжим погружение в мир финского языка и ознакомление с разговорной речью и более трудными грамматическими конструкциями. Расширяем словарный запас и отрабатываем навыки понимания текста. Говорим на тему семьи, культурных различий, спорта и тому подобное. Уровень языка A2.2 - B1.1. Языки преподавания - финский, украинский. Стоимость курса 70 евро + книга.

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN ILTAPÄIVÄALKEET 26h

8.2. – 23.5.2024 to klo 14 – 15.30
Ilmoittautumiset viimeistään 30.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Tervetuloa opiskelemaan espanjan alkeita! Monipuolinen alkeiskurssi, joka ei edellytä aiempia espanjan opintoja. Kurssilla tutustutaan mm. espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin sekä opitaan tervehdyksiä ja käytännön fraaseja, kielioppia unohtamatta. Panostamme puheen tuottamiseen rennossa ilmapiirissä, jossa virheitä ei tarvitse pelätä. ¡Bienvenidos a aprender español! Oppikirja: Buenas migas 1 (uusi painos). Kurssimaksu 57,- + kirja.

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN ALKEIDEN TEHOKERTAUS 4h

25.1.2024 to klo 13 15.15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Uppoudutaan yhdessä espanjan opintoihin kesätauon jälkeen ja otetaan tehokas spurtti ennen pidempien kurssien alkua. 
Kerrataan ja vahvistetaan espanjan alkeiskurssin keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 20,-

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN MATKA-ALKEET 3 – 26h

30.1. – 7.5.2024 ti klo 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 20.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen matka-alkeiden opiskelua! Tällä kurssilla opit tehokkaasti matkailussa tarvittavia fraaseja ja sanastoa sekä toimimaan käytännön tilanteissa espanjaksi. Kurssi soveltuu myös espanjan alkeiden kertaajille. Kielioppi on kurssilla pienemmässä osassa, teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja keskitymme erityisesti tuottamaan puhetta. Opiskelemme leppoisassa ilmapiirissä, eikä tunneilla tarvitse pelätä virheitä. Aiheina kurssilla mm.  illanvietto, kaupassa asiointi ja tapaamisista sopiminen. ¡Buen viaje! Oppikirja: De viaje kappaleesta 7 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA AAMUVIRKUILLE 3 26h

1.2. – 16.5.2024 to klo 10 – 11.30
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Torstaiaamuisin kokoonnutaan aamukahville oppimaan lisää kiehtovaa espanjaa! Panostamme puheen tuottamiseen virheitä pelkäämättä ja teemme monipuolisia harjoituksia. Kurssi sopii noin 1,5 vuotta espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm.  mielipiteen ilmaiseminen, asuminen ja kulttuuri. Kieliopissa kertaamme verbien preesens- ja perfektimuotoja sekä artikkeleiden käyttöä. Lämpimästi tervetuloa mukaan, ¡Vámonos! Oppikirja Buenas migas 2 (vanha painos).  Kurssimaksu 57,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAN AAMUPÄIVÄT 5 - 26h

30.1. – 7.5.2024 ti klo 10 – 11.30
Ilmoittautumiset viimeistään 20.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Tervetuloa jatkamaan ihanan espanjan opiskelua! Kurssi on tarkoitettu noin 3 vuotta espanjaa opiskelleille. Ei haittaa, vaikka opinnoista olisi vierähtänyt tovi. Kurssilla kertaamme mm. preteritiä ja imperfektiä sekä perehdymme erilaisiin asiointitilanteisiin ja niissä käytettäviin sanastoon. Teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja keskitymme erityisesti tuottamaan puhetta. Opiskelemme leppoisassa ilmapiirissä, eikä tunneilla tarvitse pelätä virheitä! ¡A estudiar! Oppikirja: Buenas migas 3. Kurssimaksu 57,- + kirja.

Ilmoittaudu tästä!

ESPANJAA SENIOREILLE 6 26h

1.2. – 16.5.2024 to klo 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2024
Opettaja: FM Elena Mansally

Tule mukaan kokemaan oppimisen riemua! Kurssi soveltuu noin 4 vuotta espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm. subjunktiivin käyttö, tietotekniikkasanasto, lippujen varaaminen ja tv-ohjelmat. Etenemme opiskelijoiden toiveiden mukaan rauhallisessa tahdissa kertaillen jatkuvasti jo oppimaamme. Virheitä ei tarvitse pelätä, ja opiskelu tapahtuu leppoisassa ilmapiirissä. Rohkeasti mukaan espanjan kielen ihmeelliseen maailmaan. ¡Vamos a pasarlo bien con el español! Oppikirja: Buenas migas 3 kappaleesta 6 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

FANTASTISTA ESPANJAA MANILLASSA 30h

25.1.23.5.2024 to klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.1.2024

Opettaja: FM Soila Merijärvi
¡Bienvenidos a continuar los estudios de español! Tällä kurssilla aloitamme uuden Buenas Migas 3 -oppikirjan parissa. Kertaamme preteritin ja imperfektin käyttöä, opettelemme uutena asiana käskymuodot (sinä ja te) ja kulttuuriosioissa puhumme mm. Espanjan rannikoista ja tangosta. Taitotaso B1. Oppikirja: Buenas Migas 3 -kirja kpl 1 eteenpäin. Kurssimaksu 65,- + kirja

 

Ilmoittaudu tästä!
 

HOLLANNIN ALKEET 30h

1.2. – 30.5.2024 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2024
Opettaja: Gerd Niehaus

Tule opiskelemaan jotakin uutta ja hauskaa! Hollannin kieli on länsigermaaninen kieli, joka on läheistä sukua saksalle ja englannille ja kaukaisempaa sukua pohjoisgermaanisille kielille kuten ruotsille. Sitä puhutaan paitsi Alankomaissa myös Belgiassa ja jopa Karibialla ja Etelä-Amerikassa. Ja hollanti on kahdenneksitoista eniten käytetty kieli internetissä.

Kurssin aikana opetellaan rennossa ilmapiirissä hollannin kielen alkeet. Painopiste on kielen käytössä. Kurssilla käsitellään aiheita, jotka liittyvät arkielämään, kuten miten esitellä itsensä, kysyä ja kertoa mitä kuuluu, kertoa perheestä ja päivittäisistä toiminnoista, tilata ravintolassa, käydä ostoksilla. Harjoitellaan myös ääntämistä. Rakenteista käsitellään mm. sanajärjestys, preesens ja monikko. Samalla tutustutaan hollantilaiseen kulttuuriin ja tapoihin ja Alankomaiden matkailukohteisiin. Taitotaso A1. Kirja Nederlands in gang (kirjassa 287 sivua, materiaali kahdeksi vuodeksi) + website, josta löytyy kaikenlaisia ylimääräisiä tehtäviä, noin 55 euroa). Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

HOLLANNIN JATKOKURSSI 30h

1.2. – 30.5.2024 to klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2024
Opettaja: Gerd Niehaus

Kurssi on tarkoitettu noin 3 vuotta hollantia lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Painopiste on kielen käytössä. Käsitellään aiheita, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Harjoitellaan lukemista, puhumista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Sanastoa ja kielioppia laajennetaan. Kirja Nederlands in actie. Taitotaso A2-B1. Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ARKISAKSAN KESKUSTELUKURSSI 18h

29.2. – 16.5.2024 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 19.2.2024
Opettaja: FM Eveliina Steinmetz

Oletko opiskellut joskus saksaa ja haluat aktivoida kielitaitoasi? Tule rohkeasti mukaan. Kurssilla kerrataan kielen perusteita ja kartutetaan arjen sanastoa erilaisilla lyhyillä teksteillä, kuunteluharjoituksilla ja suullisilla harjoituksilla. Harjoituksia tehdään parin kanssa ja pienryhmissä. Kurssilla keskustellaan jokapäiväisistä aiheista, esim. asumiseen, harrastuksiin, matkustamiseen liittyen. Kurssi on alkanut syksyllä, mutta mukaan saa tulla. Samaa kirjaa jatketaan. Kurssimaksu 44,- + kirja n. 20

Ilmoittaudu tästä!

ITALIAN ALKEET INTENSIIVISESTI 18h

18.3. – 20.5.2024 ma klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 8.3.2024
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Haluaisitko oppia intensiivisesti käytännönläheistä italian kieltä? Tai haluatko kerrata italian alkeita intensiivisesti. Kurssin oppimateriaalina on In viaggio oppikirja. Matkakohteessa käydään ravintolassa ja kahvilassa sekä ostoksilla, tutustutaan kulttuurikohteisiin ja vietetään vapaa-aikaa. Opit kysymään neuvoa ja tietä kohteeseen sekä asioimaan hotellissa. Lisäksi katsomme videoita liittyen matkailuun ja kulttuuriin sekä tutustumme italialaiseen musiikkiin. Opimme puhumaan ja kuuntelemaan italian kieltä. Oppikirja: In viaggio. Kurssimaksu 44,-

Ilmoittaudu tästä!

ITALIAN ILTA-ALKEET 2 - 30h

23.1. – 7.5.2024 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 13.1.2024
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kieltä ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Kurssikirjana on edelleen In viaggio oppikirja, mikä sisältää matkailuun tarvittavaa käytännönläheistä italian kieltä. Matkakohteessa käydään ravintolassa ja ostoksilla, tutustutaan kulttuurikohteisiin ja vietetään vapaa-aikaa. Lisäksi katsomme videoita liittyen matkailuun ja kulttuuriin sekä tutustumme italialaiseen musiikkiin. Opimme puhumaan ja kuuntelemaan italian kieltä. Ryhmä aloittanut syksyllä italian kielen opiskelun, joten vielä ehdit hypätä helposti mukaan oppimaan italian kieltä ja kulttuuria. Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ITALIAN ILTA-ALKEET 4 - 30h

23.1. – 7.5.2024 ti klo 18.45 – 20.15
Ilmoittautumiset viimeistään 13.1.2024
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kieltä ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Jatkamme kurssikirjaa Bella Vista 1. Kurssille voit myös hypätä mukaan sinä, joka olet käynyt alkeiskurssin aiemmin, mutta et ole jatkanut opiskelua. Kurssilla opitaan kieltä ja kulttuuria kirjan materiaalin lisäksi esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla, videoita katsomalla ja keskustelutehtävien avulla. Kurssilla edetään rauhallisella vauhdilla! Jatkamme kirjasta kappaleesta 8. Benvenuto al corso! Oppikirja: Bella Vista 1. Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

LA SERA ITALIANA: BELLA VISTA 2 – 30h

29.1. – 20.5.2024 ma klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2024
Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Haluaisitko jatkaa tauolle jääneitä opintoja tai haluatko jatkaa alkeiden jälkeen italian kielen opiskelua? Kurssin oppikirjana on Bella Vista 2 ja aloitamme kappaleesta 1. Kurssilla edetään rauhallisella vauhdilla ja rennossa ilmapiirissä. Kurssilla opitaan kieltä ja kulttuuria kirjan materiaalin lisäksi esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla, videoita katsomalla ja  keskustelutehtävien avulla. Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

ITALIANO DOPO PRANZO - ITALIAA ILTAPÄIVÄLLÄ 24h 

31.1. – 24.4.2024 ke 12 – 13.30
Ilmoittautumiset viimeistään 21.1.2024
Opettaja: FM Annika Vuorenmaa

Jatkamme ihanan italian opiskelua! Kirjan viimeisen kappaleen jälkeen kahlaamme kirjan alkupuoliskon läpi rennosti kerraten. Kommunikoit yhä sujuvammin, sanavarastosi karttuu ja opit lisää Italiasta ja italialaisista. Jo useampia vuosia italiaa opiskelleille. Benvenuti numerosi! Oppikirja: Bella vista 2 kpl:sta 12. Kurssimaksu 54,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

IN VIAGGIO! MATKAILUITALIAA SENIOREILLE 26h

12.1. – 3.5.2024 pe klo 10.30 - 12
Ilmoittautumiset viimeistään 2.1.2024
Opettaja: FM Miia Kukkola

Rauhallisesti etenevällä ja käytännönläheisellä kurssilla päästään matkailun makuun ja harjoitellaan selviytymään italiaksi tavallisissa matkailuun liittyvissä puhetilanteissa. Kurssilla opitaan italian kielen alkeita seuraavaa matkaa varten ja tutustutaan Italiaan matkailumaana. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Sopii italiaa noin yhden lukuvuoden tai enemmänkin opiskelleille. Kurssikirjana käytämme oppikirjaa In Viaggio – matkailuitaliaa, kappaleesta 7. Taitotaso A1. Kurssimaksu 58,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

BUON VIAGGIO IN ITALIA! MATKAILUITALIAN PIKAKELAUS 18h

6. – 29.5.2024 ma ja ke klo 10.30 - 12
Ilmoittautumiset viimeistään 26.4.2024
Opettaja: FM Miia Kukkola

Suunnitteletko kesäksi matkaa Italiaan? Tule oppimaan italiaa matkailijan tarpeisiin. Tällä intensiivikurssilla harjoitellaan jäätelöbaarissa, kahvilassa ja ravintolassa asioimista, lippujen ostamista, hotelliin kirjautumista ja muita matkailutilanteita. Kurssin jälkeen olet valmis kokeilemaan italian kielen taitojasi käytännössä! Kurssi sopii sekä aloittelijoille että italiaa jo jonkin verran opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. Kurssimaksu 44,-

Ilmoittaudu tästä!

VOLARE! KESÄÄ KOHTI ITALIAA KUUNNELLEN JA LAULAEN 8h

6. – 27.5.2024 ma klo 14.15 – 15.45
Ilmoittautumiset viimeistään 26.4.2024
Opettaja: FM Miia Kukkola

Kurssi sopii italiaa jo hieman opiskelleille, jotka haluavat saada enemmän harjoitusta kuullun ymmärtämiseen. Kurssilla tehdään runsaasti erilaisia kuullun ymmärtämisen harjoituksia ja kuunnellaan tunnettuja ja rakastettuja italialaisia lauluja, joiden mukana saa myös laulaa, jos haluaa! Taitotaso A1. Kurssimaksu 21,-

Ilmoittaudu tästä!

Ilmoittaudu tästä!

LATVIAN KIELEN ALKEET ETÄNÄ 30h

6.2. – 28.5.2024 ti klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024
Opettaja: Pauls Balodis

Latvian alkeiskurssilla lähdetään liikkeelle aivan alusta. Alkeiskurssin kuluessa opit mm. kertomaan itsestäsi ja kiinnostuksen kohteistasi sekä kertomaan tekemisistäsi ja aikeistasi (taso A1, suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa). Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusasiat Latviasta sekä tuntee useita sen tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä. Kielioppiin panostetaan sen verran, että opiskelija oppii käyttämään latvian perusteita itsenäisesti. Opettaja on syntyperäinen latvialainen, mutta puhuu suomeksi. Kurssikirja: Laipa1, tehtäväkirja Laila1. Kurssimaksu 65,- + kirjat

Ilmoittaudu tästä!

PORTUGALIN ALKEISKURSSI 30h

30.1. – 21.5.2024 ti klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 20.1.2024
Opettaja: FT Tiago Queimada e Silva

Kurssilla aloitetaan portugalin kielen perusrakenteiden opiskelusta. Kurssin sisältö painottuu matkailukelpoiseen sanastoon, mm. kahvilassa, ravintolassa tai hotellissa asiointiin, sekä itsestä ja omasta elämästä kertomiseen. Opettaja on syntyperäinen portugalilainen, ja hän voi opastaa ääntämisen ja sujuvuuden haasteiden kanssa. Kurssin painotus ja sisältö voidaan sopeuttaa oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Oppikirja on Tudo bem 1 (Tommi Ingalsuo). Kurssimaksu 65,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!

VAMOS FALAR PORTUGUÊS! - PORTUGALIN KESKUSTELURYHMÄ 30h

30.1. – 21.5.2024 ti klo 16.30 – 18
Ilmoittautumiset viimeistään 20.1.2024
Opettaja: FT Tiago Queimada e Silva

Kurssilla harjoitellaan portugalin kielen puhumista erityisesti arjen ja matkailun tilanteissa. Teemme myös muita suullisia ja kuunteluharjoituksia. Osallistujilla on oltava hallussa kielen perusteet, mutta kertaamme myös kielioppia osallistujien osaamisen mukaan. Tehtävien ja keskustelujen aiheet valikoituvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. Opettaja on syntyperäinen portugalilainen ja opastaa kielen ääntämisessä. Kurssilla vahvistetaan itsevarmuutta portugalin puhumisessa, opitaan uutta sanastoa ja aktivoidaan vanhoja tietoja. Käytämme opettajan materiaaleja. Kurssimaksu 65,-

Ilmoittaudu tästä!

RANSKAN ALKEET 30h

1.2.30.5.2024 to klo 17 – 18.30
Ilmoittautumiset viimeistään 22.1.2024
Opettaja: FM Hanna Nevala

Tervetuloa mukaan opiskelemaan kaunista ranskan kieltä! Aloitetaan kielen opiskelu aivan alkeista ja keskitytään ääntämisen harjoitteluun ja painotetaan suullista kielitaitoa. Aihepiireinä muun muassa tervehtiminen ja esittäytyminen, kahvilassa ja baarissa asiointi sekä ostostilanteet. Kurssin käytyäsi selviätkin jo monesta turistin kohtaamasta tilanteesta ranskan kielellä. Kurssilla ei kiirehditä eteen päin, vaan pyritään alusta asti luomaan vankka pohja uuden kielen opiskelulle. Tällä kurssilla jokainen uskaltaa avata suunsa eikä virheitä tarvitse pelätä! Kirja: C’est parfait ! 1. Kurssimaksu 65,-

Ilmoittaudu tästä!

VIRON KESKUSTELUKURSSI 26h

6.2. – 14.5.2024 ti klo 16.30 – 18
Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024

Opettaja: FM Eva Finch

Jos olet lukenut viroa jo useamman vuoden ja haluat kehittää suullista kielitaitoasi, tämä keskustelukurssi sopii sinulle. Tunneilla keskustellaan Viro-teemojen lisäksi kaikkea muutakin: omista harrastuksista ja mieltymyksistä elämän isoihin kysymyksiin. Keskustellaan pareissa ja pienryhmissä, tutustetaan teemakohtaiseen sanavarastoon. Opettaja tarjoaa materiaalit, joten varsinaista kurssikirjaa ei tarvita. Tervetuloa puhumaan viroa! Kurssimaksu 57,-

Ilmoittaudu tästä!

VIRON ALKEISJATKOKURSSI 26h

6.2. – 14.5.2024 ti klo 18.15 – 19.45
Ilmoittautumiset viimeistään 28.1.2024

Opettaja: FM Eva Finch

Puhutko jo vähän viroa, osaat kertoa itsestäsi ja perheestäsi, ja ehkä jopa kertoa, mitä teit eilen tai viime vuonna, mutta sanavarastosi ei kuitenkin vielä riitä laajemman keskustelun kehittämiseksi? Sitten tämä kurssi on sinulle. Pareittain ja pienryhmissä puhutaan säästä ja lemmikeistä, matkailusta ja harrastuksista, poiketaan autokorjaamolle ja kahvilaan. Ryhmää ohjaa viroa äidinkielenä puhuva opettaja. Kurssikirja: Meie keelesild. Kurssimaksu 57,- + kirja

Ilmoittaudu tästä!